1. Voor het uitvoeren van de diensten binnen de praktijk voor klassieke homeopathie voor dieren & gedragsbegeleiding voor honden zal om bepaalde persoonlijke gegevens gevraagd worden. Bij het vragen naar persoonsgegevens zal Leonie Noordhoek zich beperken tot de gegevens die nodig zijn om de diensten goed uit te voeren.
  2. Leonie Noordhoek zal de persoonsgegevens met respect en zorgvuldigheid behandelen en op een gepaste manier, beveiligd, opslaan.
  3. De persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaart. Hierbij houd Leonie Noordhoek rekening met de bewaarplicht van 7 jaar voor de belastingdienst.
  4. De persoonsgegevens zullen niet verkocht worden aan derden. De persoonsgegevens zullen niet, anders dan noodzakelijk voor de behandeling van uw dier, gedeeld worden. Indien het noodzakelijk is voor de behandeling van het dier zullend de gegevens gedeeld worden met derden, hiervan wordt u op de hoogte gesteld.
  5. De door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
  6. Leonie Noordhoek respecteert het recht om jouw persoonsgegevens op ieder moment ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen

Vragen over het privacystatement? Neem dan contact op via leonie@mijnbaasenik.nl of 06-43409056